รายงานการประชุม คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะทำงานการจัดการความรู้

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 9 มกราคม 2563  ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คลิ๊กที่นี่ >>>