กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "The Lazy Man.ผ่าTrick พลิกชีวิต"

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"

ในชื่อหัวข้อ "หัวข้อ The Lazy Man.ผ่าTrick พลิกชีวิต" โดยใช้ระบบ web conference

วิทยากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

รูปภาพกิจกรรม >>>