กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "The Virus...เชื้อสยอง ป้องกันได้"

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓  สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "โรค Covid-19 และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ"
ในชื่อหัวข้อ "The Virus...เชื้อสยอง ป้องกันได้"
โดยวิทยากรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2

รูปภาพกิจกรรม >>>