กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My World...แยก แลก โลก"

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "การคัดแยกขยะ"
ในชื่อหัวข้อ "My World...แยก แลก โลก" โดยวิทยากรจากกองกลาง
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

รูปภาพกิจกรรม >>>