กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Message...สื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยน"

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "แนวทางในการประสานงาน และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี"
ในชื่อหัวข้อ "My Message...สื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยน" โดยวิทยากรจากสำนักงานรัฐมนตรี 
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

รูปภาพกิจกรรม >>>

ถอดองค์ความรู้ >>>