กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Ambulance : กระตุกหัวใจในวันวาเลนไทน์"

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข" กิจกรรมครั้งที่ ๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basuc CPR & AED)
ในชื่อหัวข้อ "My Ambulance : กระตุกหัวใจในวันวาเลนไทน์"
โดยวิทยากรจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องออกกำลังกาย กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

รูปภาพกิจกรรม >>>

ถอดองค์ความรู้ >>>