กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Way...ฝันให้ไกล ไปให้ถึง"

กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Way...ฝันให้ไกล ไปให้ถึง"
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม  ชั้น ๗