กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Message...สื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยน"

กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Message...สื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยน"
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม  ชั้น ๗