กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑ ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้กระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑ ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้กระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษาฯ